Hinta.fi on puolueeton tuotteiden hintavertailupalvelu, joka on ensisijaisesti keskittynyt tietotekniikkaan, mobiilituotteisiin, viihde-elektroniikkaan, kodinelektroniikkaan, peleihin ja muihin sähköllä toimiviin laitteisiin.

 

Palvelusta löytyy hintatietojen, tuotekuvien ja ominaisuuksien lisäksi myös tiedot kauppojen toimituskuluista ja -ajoista. Lisäksi palvelu esittelee tiedon verkkokaupan kielestä ja tuotteiden toimitusmaasta.

 

Lisätietoa palvelusta

 

Hinta.fi

 

Osa Tech Media Finlandia

Hinta.fi

iconTwitter iconFacebook

Copyright, all rights reserved 2016                              

DAPD_logo_web72dpi hintafi_logo